Giới thiệu công ty

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

21/ 03/ 2016

Chúng tôi luôn tôn trọng và hợp tác cùng với các Nhà Cung Cấp Uy Tín nhất trên thị trường. Nơi mà những nhà cung cấp đó luôn phải cam kết về chất lượng sản phẩm của họ.
GIÁ  TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

21/ 03/ 2016

Coi trọng đạo đức Chúng tôi luôn coi đạo đức nói chung và đạo đức kinh doanh nói riêng là giá trị cốt lõi hàng đầu, và là kim chỉ nam cho mọi hành động trong toàn hệ thống Công ty. Mọi hoạt động của Công ty đều được hoạch định và tổ chức thực hiện theo định hướng kinh doanh trung thực, minh bạch, không gian dối, lừa lọc; đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên...
THIÊN PHÁT – Nhà phân phối hàng đầu Việt Nam